ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Aşağıda bilgileri yer alan Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş. (“Boğaziçi”) ile Boğaziçi’ye ait olan https://www.kemerburgazkentormani.ist/e-magaza/ alan adlı internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcı (“Üye”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarda Üyelik Sözleşmesi akdedilmiştir.

Unvan                                          : Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.

Adres                                            : Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Bakırköy, İstanbul

Telefon                                       : 02126630303

E-posta                                        : info@bogaziciyonetim.com.tr

KONU

İşbu Sözleşmenin amacı, İnternet Sitesi üzerinde Boğaziçi tarafından sunulan hizmetlerden Üyenin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesidir.

Boğaziçi, https://www.kemerburgazkentormani.ist/e-magaza/ alan adlı elektronik ticaret platformunu işletmekte ve bu İnternet Sitesi üzerinden ürün tedarik etmekte ve kullanıcılara ürün satmaktadır. İşbu Sözleşme uyarınca Üye, Boğaziçi tarafından yönetilmekte olan https://www.kemerburgazkentormani.ist/e-magaza/ alan adlı İnternet Sitesine üye olmak ve İnternet Sitesinde satılan ürün veya hizmetleri satın almak veya İnternet Sitesi üzerinden kendisine ait ürününü satmak istemektedir. Bu sözleşmenin Üye tarafından kabul edilmesi halinde Üye, İnternet Sitesinde yer alan veya daha sonra yer alacak olan, Boğaziçi tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyelere veya üye olmayan kullanıcılara ilişkin her türlü koşul ve beyanın kendisi için geçerli olduğunu kabul etmekte ve bunlara uyacağını taahhüt etmektedir.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesinde bulunan işbu Sözleşmeyi onaylaması, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bir şekilde doldurması ve bu Üyelik kayıt işleminin Boğaziçi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
 2. Üyenin üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, Boğaziçi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 3. Üye, e-posta adresini ve telefon numarasını doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür. Boğaziçi, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 4. Boğaziçi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Boğaziçi internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 5. Boğaziçi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 6. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilafa düşülmesi ve bu hususta söz konusu kişilerin Boğaziçi’nden talepte bulunması halinde Boğaziçi, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir ürün veya hizmet için Boğaziçi’ne ödeme yapan son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul edecektir. 
 7. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 
 8. Üye, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerde, işbu Sözleşmesinin hükümlerine, İnternet Sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üyenin İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin olarak hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir. Boğaziçi’nin bu ve sair konularda talep ve dava hakları saklıdır.
 9. Üye, İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir hukuki işlem veya satma ya da satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesinde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul ve beyan etmektedir. 
 10. Boğaziçi, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisine sağladığı bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
 11. Üyenin İnternet Sitesinde ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini ve buna dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Üye, İnternet Sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere, hukuka ve ahlaka aykırı hiç bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:
 13. İnternet Sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması. İnternet Sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı adres, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların işbu Sözleşmeye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması. Başka bir Üyenin hesabının izinsiz kullanılması. Yorum ve puanlama sistemlerinin, İnternet Sitesindeki yorumları İnternet Sitesi dışında yayınlamak gibi İnternet Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması. Virüs veya İnternet Sitesine, İnternet Sitesinin veri tabanına, İnternet Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması. İnternet Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması. Boğaziçi’nin ön yazılı iznini alınmaksızın, İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği ve veri taraması gibi yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
 14. Üye, İnternet Sitesinde yaptığı işlemleri İnternet Sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Üye, İnternet Sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün (truva atı ve benzeri) içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. 
 15. Boğaziçi tarafından https://www.kemerburgazkentormani.ist/e-magaza/ internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 16. Boğaziçi, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Boğaziçi, üyenin  https://www.kemerburgazkentormani.ist/e-magaza/ internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 17. Boğaziçi ve https://www.kemerburgazkentormani.ist/e-magaza/ markası ve logosu, Boğaziçi ve https://www.kemerburgazkentormani.ist/e-magaza/ mobil uygulamaları ve web siteleri tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Boğaziçi tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Boğaziçi’ne aittir.
 18. Üye, Boğaziçi’ne veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri ve sınai mülkiyet haklarını Boğaziçi’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 
 19. Üye, Boğaziçi ve https://www.kemerburgazkentormani.ist/e-magaza/ mobil uygulamaları ve web sitelerinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Boğaziçi’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üyenin,  Boğaziçi’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Boğaziçi’nin tüm doğrudan ve dolaylı her tür zararlarını ve masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 20. Üye, Boğaziçi’nin ön yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmede kendisine verilen haklarını veya işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen, üçüncü bir kişiye devredemeyecektir.
 21. İşbu Sözleşmeden veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Boğaziçi’nin (bilgisayar kayıtları, ses kayıtları ve benzeri dijital ortamdaki kayıtları dâhil) her türlü kayıtları kesin delil oluşturur.

GİZLİLİK

 1. Üyenin sağladığı kişisel veriler, İnternet Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, aktarılmakta ve diğer şekillerde işlenebilmektedir. Üye, hizmetlerden faydalanarak veya bir Üyelik kaydı oluşturarak bahse konu politikada belirtilen şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde rıza göstermektedir. 
 2. Üye tarafından İnternet Sitesinde sunulan ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulması ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve sözleşmesel ilişkilere istinaden üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. 
 3. İnternet Sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Boğaziçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.
 4. Üye, İnternet Sitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, İBB ve İBB iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, İBB ve İBB iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, İBB ve İBB iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Boğaziçi, İBB ve İBB iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
 5. Üye aksini bildirmediği sürece Boğaziçi, İBB ve İBB iştiraki olan tüm şirketlerin kendisiyle internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını, Boğaziçi, İBB ve İBB iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

MÜCBİR SEBEPLER

Boğaziçi, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini, kendi kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngöremeyeceği olaylar (savaş, ayaklanma seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar, işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm mücbir sebepler) nedeniyle ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasını geciktirmesinden sorumlu tutulmayacak ve işbu Sözleşmeyi ihlal ettiği ileri sürülmeyecektir.

FESİH

Üye, Üyelik statüsünü İnternet Sitesinde yer alan ilgili sayfa (Üyelik İptali) aracılığı ile her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Boğaziçi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Boğaziçi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Boğaziçi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Boğaziçi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.